ZOKEV :“Kentte yaşam kalitesini yükseltecek her türlü girişimi destekliyoruz”

0
700

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kalafat yazılı bir basın açıklaması yaparak, Zonguldak Valisi Ali Kaban, BEÜ Rektörü Mahmut Özer, ZTSO Başkanı Metin Demir, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş ve bazı bürokratların birlikte, basın mensuplarını da yanlarına  alarak, önemli bölümü TTK’nin uhdesinde olan bir dizi yerde yaptıkları incelemeler konusunda açıklamalarda  bulundu. Kalafat Vakıf merkezinden yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlerine yer v erdi:

Basından öğrendiğimize göre, oluşturulan heyet, Lavuar Alanı, A Tipi Misafirhane, Rombaki Konağı, Kok Fabrikası alanı, eski Üzülmez Atölyesi ve çevresi ile Tekel binası ve TTK dispanserinin yıkılmasıyla kazanılan alana yüklenmesi düşünülen yeni fonksiyonlar üzerinde fikir paylaşımı yaptı.

Birçoğu kentsel miras konumundaki kültür varlıklarının kente kazandırılması için yapılan çalışmaları önemsiyor, Zonguldak’ın kültürel, sosyal gelişimine en çok çaba harcayan kurumlardan biri olarak bu konudaki görüşlerimizi şu şekilde özetliyoruz:

  1. Başta A Tipi Konak, Rombaki Konağı olmak üzere, tümüyle kullanım dışı kalmış tarihi yapıların mimari özelliklerinin korunup başka fonksiyonlar yüklenerek kente kazandırılması fikrini destekliyor, öneriyi geliştirenlere teşekkür ediyoruz.
  2. Kok Fabrikası ile Eski Üzülmez Atölyeleri çevresinin birlikte planlanması; projesinin yapıların bağlamına uygun olarak geliştirilmesi; ulaşım yolları, peyzaj düzenlemeleri ve etrafındaki kentsel dokuyla birlikte bütüncül olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Planlamada sürecinde aynı güzergâhta olan ve Kültür Vadisi ile bağlamsal bütünlüğü bulunan Maden Müzesi de bir veri olarak kullanılmalıdır.
  3. Lavuar Alanı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edilmiş, Zonguldak Belediyesince de buna uygun koruma planı yapılmıştır. Alanın yarışmayla belirlenmiş bir projesi de bulunmaktadır. Burada, Koruma Kurulu ve proje müellifinin onayı dışında yapılacak her türlü çalışmayı sakıncalı buluyor, kentin son şansı olan alanın bütünlüklü şekilde planlanmasını tehlikeye sokacak her girişimin karşısında olacağımızı duyuruyoruz.
  4. Lavuar alanının yarışma ile belirlenmiş projesinin önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorununun aşılması için, yerel yönetim ile ilgili tüm devlet birimlerini işbirliği yapmaya, iktidar partisi yetkililerini de bu konuda açık tutum almaya çağırıyoruz.
  5. Yerel yönetimle kentteki diğer aktörlerin sürece dahil edilmemiş ya da onların katılmamış olmasını çok önemli bir eksiklik olarak görüyor, merkezi idare ile yerel yönetim arasındaki bu kopukluğu kentimizin en büyük talihsizliği olarak düşünüyoruz.
  6. Zonguldak Belediyesini, kentimizin son derece sınırlı sayıda olan kültür mirasına sahip çıkmak için daha fazla çaba harcamaya, planlama süreçlerine aktif olarak katılmak için her türlü gayreti göstermeye, projeler üretmeye davet ediyoruz.
  7. Kentte yaşam kalitesinin yükseltip, insanların geçmiş gelecek ilişkisini kurmasını sağlayacak her türlü çabayı siyaset üstü olarak görüyor, içinde emek kentinden yana duygular hisseden herkesi, siyasetçilerin birlikte hareket etmelerini sağlamak için baskı unsuru olmaya çağırıyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here