Konuğumuz Tuna Aratoğlu

0
1169

25 Nisan 2019 Perşembe günü akşamı saat 18.00’de Maden Mühendisleri Odası Lokali’nde yapılacak “Kent Söyleşileri”nin konuğu Tuna Aratoğlu olacak.
Etkinliğin moderatörlüğünü maden mühendisi, yazar Ekrem Murat Zaman yapacak. Söyleşide Havza-i Fahmiye,
EKİ parası, Çatalağzı “A” Santralinin yapılma öyküsü, Zonguldak Maden Teknik Okulu’nun İstanbul’a nakli, ekmek karnesi gibi konular ele alınacak.

Tuna Aratoğlu kimdir?
1944 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1956 yılında Kozlu Atatürk İlkokulu’ndan, 1962 yılında
Zonguldak Erkek Sanat Enstitüsü Madencilik Bölümü’nden, 1968 yılında İstanbul Yüksek
Teknik Okulu (YTÜ) Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1968 yılında Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) Merkez Plan Bürosu Başmühendisliği’nde
Harita Mühendisi olarak göreve başladı. 1984 yılında Merkez Plan Bürosu Başmühendisi,
1986 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Harita ve Tasman Şube Müdürü olarak görev
başladı ve 39 yıllık bir çalışma hayatı ardından kendi isteği ile 2004 yılında emekli oldu.
Bu süre içinde kurumdaki asli görevine ilaveten;
• 1969-1988 yılları arasında EKİ İnsan-Gücü Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Maden Topoğrafı kurslarında Ölçme bilgisi öğretmenliği,
• 1977-1994 yılları arasında Zonguldak Meslek Yüksekokulu Maden Bölümü’nde Madencilik
Topoğrafyası derslerinde sorumlu yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi,
• 1979-1994 yılları arasında Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Maden
Mühendisliği Bölümü’nde Topoğrafya derslerinde sorumlu yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi,
• 1994-2004 yılları arasında ZKÜ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği Bölümü’nde Ölçme ve Uygulama dersinden sorumlu Öğretim görevlisi olarak
görev yaptı.
Zonguldak’ın yakın tarihi konularında yerel televizyonlarda programlar yaptı ve çeşitli
etkinliklerde bu konu kapsamında bildiriler sundu.
Yaklaşık 30 yıldan bu yana Zonguldak Taşkömürü Havzasının geçmişiyle ilgili belgesel
nitelikli çalışmalar sürdürmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bulunan
Madencilik Topoğrafyası Müzesi’nin kurulmasında aktif olarak görev aldı ve müzeye kendi
arşivinde olan yüz yıllık zaman aralığında bulunan tarihi haritalar ve ölçme aletleri bağışladı,
Halen arşivinde bulunan ve 1895 tarihinden başlamak üzere çok sayıda maden imalat
haritaları, tarihi topografik ölçme aletleri ile Zonguldak havzasında yürütülen madencilik
faaliyetlerine yönelik çok sayıda belgeleri bulunmaktadır.
Yaşamına 1972 yılında evlendiği eşi Fransızca Öğretmeni Feyzan Aratoğlu ve Bilge ve
İngilizce Öğretmeni Özge adlı iki kızı ile Zonguldak’ta devam etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here