Denetleme Kurulu

Şubat 2017 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

Çağlar ÖZTÜRK – BAŞKAN (Maden Mühendisi)

Elif ÇİFTÇİ – Üye   (Serbest Mali Müşavir ve Muhasebeci)

Lale TETİK – Üye   (Maden Mühendisi-Kamu)